Privacyverklaring Manege Welkomhoeve

 

In het kader van de GDPR-wetgeving van 25 mei 2018 mbt de privacy lichten wij graag toe hoe wij hiermee omgaan.

 

Algemeen

Naam: Manege Welkomhoeve Horemans Liesbeth

Adres: Welkomhoeve 7, 2280 Grobbendonk

Tel.: 0472/37.74.83

e-mail.: manege.welkomhoeve@gmail.com

Website: www.manege.welkomhoeve.be

 

Waarom worden de gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden door Manege Welkomhoeve verwerkt ten behoefte van de volgende doeleinden:

 

 *  voor lidmaatschap bij Manege Welkomhoeve

 *  voor lidmaatschap en verzekering bij de Vlaamse liga Paardensport

 *  om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Manege Welkomhoeve

 *  om contact met je te kunnen opnemen indien nodig

 *  beeldmateriaal : voor promotie van de club (facebook,website)

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor de bovenvermelde doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 *  persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer(s) en e-mail

 *  persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit

 *  beeldmateriaal (foto's en/of video's)

 

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Waar verzamelt en bewaard Manege Welkomhoeve de gegevens?

De gegevens worden via formulieren en lijsten verzameld op onze manege en vervolgens ingebracht in de online databank van de Vlaamse Liga Paardensport (VLP) voor het lidmaatschap en verzekering. Deze databank wordt ook gebruikt door de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie vzw ( KBRSF) en de Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (LEWB).

Beeldmateriaal wordt verzameld tijdens activiteiten en worden bewaard bij de clubverantwoordelijke. De gegevens worden enkel bewaard zolang de leden actief zijn binnen onze club. Deze zullen verwijderd worden als de leden/klanten langer dan 3 jaar niet meer actief zijn geweest of op verzoek van de leden bij het verlaten van de club.

 

Wie verwerkt binnen Manege Welkomhoeve de gegevens?

De gegevens worden binnen onze club verwerkt door Dhr. Horemans Franciscus (zaakvoerder) en/of de daartoe aangestelde en bevoegde bestuursleden.

 

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Manege Welkomhoeve neemt de bescherming van je persoonlijke gegevens ernstig en neemt de nodige maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Uw rechten

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben,

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je hebt ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht aan een andere partij.

 

Toestemming ouders

Wij zijn verplicht om alleen persoonlijke info van minderjarigen te verwerken na toestemming van ouder/voogd.

 

Vragen of klachten

Mocht er een vraag of klacht zijn omtrent de verwerking van je persoonsgegevens, kan u contact met ons opnemen via info@manege-swa.be